Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bemyndigelse i henhold til lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige forhold m.m.


I medfør af § 30a i lov om statens fremskaffelse af jord og udlån

til jordbrugsmæssige forhold m.m, jf. lovbekendtgørelse nr. 470 af

22. juni 1990, fastsættes:

§ 1. Direktøren for Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Fianansforvaltning bemyndiges til i medfør af § 37 i lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige forhold m.m for hver kommende december og juni termin at fastsætte rentefoden for den konjunkturbestemte rente og ydelse af de statslån og jordfondslån samt den jordrenteforpligtigelse, der er nævnt i § 26 i Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 471 af 22. juni 1990 om statshusmandsbrug m.m og jordrente.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1990.

Landbrugsministeriet, den 22. november 1990

Laurits Tørnæs

/ Søren K. Christensen

Officielle noter

Ingen