Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
K krævede genmæle i anledning af en prissammenligning bragt i tv-udsendelsen "Rene Ord for Pengene". Det fremgik af programmet, at der var tale om en prissammenligning af fiskeolieprodukter i kapselform, og at der ikke var tale om en sammenligning af produkternes smag, kvalitet el. lign. Under henvisning hertil samt da K ikke havde anfægtet, at oplysningerne i prissammenligningen var korrekte, fandt Pressenævnet ikke, at K var berettiget til at få bragt et genmæle.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 2/2000

    A/S ANJO har klaget til Pressenævnet over, at Danmarks Radio har afvist at bringe et genmæle (af klageren benævnt "berigtigelse"), i anledning af udsendelsen "Rene Ord for Pengene" bragt den 29. november 1999.

    Det fremgår bl.a. af programmet "Rene Ord for Pengene", der blev bragt den 29. november 1999, at:

    "Speak: Og der har den gode Ole Ernst faktisk ret, men markedet er svært gennemskueligt. Priserne på fiskeoliekapsler varierer meget, og det samme gør indholdet af de sunde omega-3 fedtsyrer.

    

Keld Hermansen, overlæge, Århus Amtssygehus: Der er stor forskel i de mængder, man anbefaler, folk skal spise, og dermed også den pris, som forbrugeren skal give.

    

Speak: For at få en reel prissammenligning har vi regnet ud, hvad det koster at få 1,8 gram fiskeolie via de forskellige produkter. Så får du nemlig den mængde omega-3 fedtsyrer, som lægen anbefaler.

    

På skærmen vises nu følgende skema:

    Daglig pris for 1,8g Omega-3 fedtsyre:

    

SuperVital

    3,00 kr.

Futura

    3,24 kr.

Matas

    3,33 kr.

Omega-3

    3,63 kr.

Vitomax

    3,75 kr.

Pikasol

    4,38 kr.

Triomega

    6,00 kr.

Eskimo-3

    8,90 kr.

    

Speak: 3 kr. for to kapsler SuperVital om dagen. Det viser sig altså, at du sparer mange penge, hvis du er prisbevidst.

    

Keld Hermansen, overlæge, Århus Amtssygehus: Og gå over det, mener jeg ikke, at der er væsentlig dokumentation for at vise, at det har nogen ekstra effekt. Det har en ekstra negativ effekt på pengepungen.

    

Ole Ernst (klip fra TV 2 reklame): Det kunne jeg nu godt have fortalt ham. Gode varer til den rigtige pris.

    

Speak: Jamen mine damer og herrer, det er jo troværdigheden selv, den tidligere skuespiller. Ja, den tidligere skuespiller og åbenbart nuværende helsespecialist Ole Ernst. Og han laver ganske vist et af de billigste produkter, men ikke det billigste. Det er nemlig det her SuperVital. De dyreste, det er de her Eskimo-3 kapsler. 3-tallet kunne passende stå for tre gange så dyrt som SuperVital. Hvis du skal have 1,8 gram olie om dagen, så koster et års forbrug af Eskimo-3, kr. 3.250,00, mine damer og herrer. Det var lige den ferie, der røg en tur i bækken der hva´?"

    Klageren har formuleret følgende genmælekrav:

    "I TV-programmet "Rene Ord for Pengene" d. 29. november blev der i indslaget omkring fiskeolier foretaget en sammenligning af forskellige mærker alene på prisen pr. dagsdosis. Eskimo-3 blev udråbt som værende 3 gange så dyr som andre mærker. I modsætning til sammenlignede produkter fås Eskimo-3 i flydende form til samme prisniveau som de øvrige".

    Klageren har anført, at selskabets produkt Eskimo-3 findes i såvel flydende form som kapsler, og at en dagsdosis på 1,8 gram Eskimo-3 i flydende form koster kr. 3,78 pr. dag, hvilket er normalpris. De produkter, som Eskimo-3 sammenlignes med i programmet, findes derimod ikke i flydende form, fordi de er så ustabile, at de harskner i løbet af få dage. Danmarks Radio har således ikke undersøgt markedet godt nok, og det er misvisende, når seerne bibringes det indtryk ,at Eskimo-3 er markedets dyreste produkt.

    Klageren har endvidere anført, at udsendelsen giver seerne indtryk af, at "value for money" kun er et spørgsmål om pris. Der tages ikke hensyn til forskellige fiskeolier og kvaliteter, og programmet giver derfor ikke seriøs og reel forbrugerinformation. På denne baggrund ønsker klageren, at Danmarks Radio bringer et genmæle.

    Danmarks Radio har anført, at priserne på produkterne rent faktisk kunne sammenlignes, og at alle produkterne blev sammenlignet på det samme grundlag. Alle de produkter, der benyttes, kunne således købes som kapsler. Det forhold, at klagerens produkt eventuelt kunne købes i flydende form, var ikke relevant, idet prissammenligningen netop blev lavet udelukkende med kapsler for at få et ens grundlag.

    Danmarks Radio har endvidere anført, at de eksperter, man har spurgt, har oplyst, at et godt bud på, hvad en voksen bør indtage, er 1,8 gram n-3 fedtsyre for hver enkelt produkt, hvilket var baggrunden for, at det var den mængde, man brugte til at udregne dagsprisen for det enkelte produkt. Konklusionen, at klagers produkt var 3 gange så dyrt som andre mærker, var således korrekt.

    Danmarks Radio ønsker ikke at sammenligne uens produkter, hvilket er baggrunden for, at man ikke har inddraget flydende produkter i sammenligningen. Man har med indslaget vejledt forbrugerne om priser på produkter, som er tilnærmelsesvis sammenlignelige i dette tilfælde fiskeoliekapsler. De produkter, der blev prissammenlignet var indkøbt i standardpakninger, og flere af hinanden uafhængige eksperter har verificeret indklagedes beregningsmetode.

    Danmarks Radio afviser på denne baggrund at bringe klagers genmæle.

    I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard, Aage Lundgaard, Tage Clausen og Kirsten Dyregaard.

Pressenævnet udtaler:

    Det fremgår af programmet, at der er tale om en prissammenligning af fiskeolieprodukter i kapselform, og det nævnes ikke, at der skulle være tale om en sammenligning af produkternes smag og kvalitet eller tale om en sammenligning med andre produkter, f.eks. i flydende form. Hertil kommer, at klageren ikke har anfægtet, at oplysningerne i prissammenligningen er korrekte. Pressenævnet finder derfor, at programmet ikke har bragt faktisk forkerte oplysninger, og klageren er derfor ikke berettiget til at få bragt et genmæle.

    Afsagt den 1. marts 2000.