Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om produktion af perlehøns, vagtler, duer, fasaner og agerhøns samt af ænder til udsætning


§ 1

I Veterinærdirektoratets bekendtgørelse nr. 110 af 18. februar 1992 om produktion af perlehøns, vagtler, duer, fasaner og agerhøns samt af ænder til udsætning foretages følgende ændring:

1. Efter § 30 indsættes:

»§ 31. Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. oktober 1992.

Veterinærdirektoratet, den 28. september 1992

Erik Stougaard

/ Birgitte Thiesen

Officielle noter

Ingen