Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om flytning af honningbier m.v.


§ 1

I bekendtgørelse nr. 449 af 9. juni 1992 om flytning af honningbier m.v. foretages følgende ændring:

§ 1, stk. 3 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. november 1994.

Plantedirektoratet, den 10. november 1994

Mogens Nagel Larsen

/ Henrik Wanscher

Officielle noter

Ingen