Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konvention om fiskeriet (den europæiske fiskerikonvention) af 9. marts 1964.


Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konvention om fiskeriet (den europæiske fiskerikonvention) af 9. marts 1964.

I tilslutning til udenrigsministeriets bekendtgørelser nr. 10 af 27. januar 1965, nr. 63 af 18. august 1966 og nr. 17 af 2. marts 1967, Lovtidende C, bringes det herved til almindelig kundskab, at yderligere følgende lande har ratificeret den i London den 9. marts 1964 undertegnede konvention om fiskeriet (den europæiske fiskerikonvention) med virkning fra de anførte datoer:

  

 Forbundsrepublikken Tyskland .............. 19. januar 1970  

 Nederlandene .............................. 20. juli 1971.  

Udenrigsministeriet, den 15. oktober 1971.

F.M.

Torben Rønne

Officielle noter

Ingen