Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser til opfyldelse af Storbritanniens regler af 15. maj 1984 for import fra Danmark af opsavet nåletræ


Registrering og godkendelse

Ethvert savværk, der ønsker at eksportere savet nåletræ til Storbritannien, skal meddele dette til statens plantetilsyn med angivelse af navnet på en kvalificeret person, der på savværket skal være ansvarlig for, at de pågældende regler for kvalitet og sortering af det opskårne træ er opfyldt.

Vedkommende, der skriftligt udnævnes af statens plantetilsyn som savværkskontrollør (eng. grader), skal personligt overvåge, at bestemmelserne overholdes, og udfylde det MILL CERTIFICATE OF DEBARKING, der skal følge partiet til eksportøren til sammenskrivning med andre partier, eller skal sendes direkte til modtageren.

Betingelser for eksport af nåletræ

Afbarkning

Træet skal være afbarket på en sådan måde, at alle dele af træet, der giver mulighed for tilstedeværelse af barkboende insekter eller andre skadegørere på alle udviklingstrin, er fjernet.

I denne forbindelse regnes følgende ikke for bark:

i. bast, der forbliver på vankant

ii. indgroede barkkanter omkring gamle knaster

iii. bark/harpikslommer i misformet eller skævtvokset træ.

Certifikat

Når disse betingelser er opfyldt, og partiet er mærket efter eksportørens anvisninger, udfylder savværkskontrolløren det MILL CERTIFICATE OF DEBARKING, der skal følge sendingen, med de krævede oplysninger.

Anden autoriseret person

Såfremt eksportøren ønsker mulighed for at sammenskrive certifikater fra flere savværker på et certifikat, kan eksportøren eller en anden ansvarlig person hos eksportøren af statens plantetilsyn autoriseres til dette.

Hellerup, den 1. august 1984

Paul Regenberg

/M. Jepsen

Officielle noter

Ingen