Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om bekæmpelse af coloradobillen

(Til samtlige politimestre)


Bekæmpelse af coloradobillen foregår efter landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 298 af 25. maj 1973 om bekæmpelse af coloradobillen, hvoraf et eksemplar vedlægges.

Efter § 2, stk. 2, skal enhver, der er bekendt med eller har formodning om tilstedeværelsen eller angreb af coloradobillen, straks foretage anmeldelse herom til statens plantetilsyn eller politiet med nøjagtige oplysninger om findestedet. Et mindre antal biller skal efter at være dræbt med sprit eller kogende vand medsendes anmeldelsen.

Man anmoder hr. politimesteren om at foranledige modtagne anmeldelser om fund af coloradobiller, disses æg, larver og/eller pupper videregivet til statens plantetilsyn på en af nedenstående adresser:

Hovedkontoret

 

 Gersonsvej 13, 2900 Hellerup    01-62 07 87 

 1.distrikt (nordøstlige Jylland) 

 Edwin Rahrsvej 77, 8220 Brabrand  06-26 20 77 

 Filialkontor i Nordjyllands amt 

 Frederikstadvej 15, 9200 Ålborg SV 08-18 57 27 

 3. distrikt (nordvestlige Jylland 

 og Midtjylland) 

 Vesterbrogade 5, 1., 7200 Grindsted 05-32 19 77 

 4. distrikt (sydlige Jylland) 

 Vejlevej 159, 6000 Kolding     05-52 38 99 

 5. distrikt (Fyn med øer) 

 Lavsenvænget 1, 5200 Odense V    09-13 48 80 

 6. distrikt (Sjælland med øer) 

 Grønttorvet 34, 2500 Valby     01-17 67 30 

 Filialkontor i Storstrøms amt 

 Gåbensevej 123, Postbox 37, 

 4800 Nykøbing FL.          03-85 54 55 

Findestedet bedes markeret med en stok eller på anden måde, således at det er let at genfinde.

Landbrugsministeriet, den 4. juli 1983

Niels Anker Kofoed

/Henrik Wanscher

Officielle noter

Ingen