Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse af cirkulære om bekæmpelse af coloradobillen

(Til samtlige politimestre)


Landbrugsministeriets cirkulære nr. 90 af 4. juli 1983 om bekæmpelse af coloradobillen ophæves den 24. juli 1992.

Plantedirektoratet, den 10. juli 1992

Erik Madsen

/ Kirsten F. Jacobsen

Officielle noter

Ingen