Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om kødkonserves - Spanien


Cirkulære til samtlige til eksport af kød, slagteaffald og kødvarer samt eksport af fjerkræ og fjerkræprodukter autoriserede virksomheder og dyrlægerne ved disse.

Spanien. Kødkonserves.

Fra statskonsulent Sv. Evendt er det meddelt, at det ved en ny handelsministeriel bekendtgørelse, der træder i kraft 14. juni d.å. er fastsat, at al konserves - herunder kødkonserves - samt andre kødvarer, der er emballeret til direkte salg til forbruger, ved prægning, lithografi eller etikette, der sidder helt fast på emballagen, skal være forsynet med nedenstående oplysninger på spansk og med mindst 2 mm høje bogstaver:

a. Oprindelsesland.

b. Den almindelige benævnelse af den emballerede vare.

c. Det konserverede produkts tilberedelsesform (i sauce, i tomat, i saltlage, i ren olivenolie, i frøolie, natural, i sukkerlage (almibar) etc.).

d. Samtlige de ingredienser, som emballagen indeholder, d.v.s. de forskellige komponenter (bestanddele) af et produkt, som består af mere end eet fødemiddel. Sådanne komponenter skal opføres i rækkefølge efter betydning.

e. Varekategori.

f. Tilsatte stoffer (farvestoffer, konserveringsmidler, antioxidanter etc.).

g. Netto minimumsvægt og saft/væske (escurrido), udtrykt i decimal.

h. Eventuel anvisning på brug eller tilberedning af det konserverede eller tilberedte produkt.

P.V.V.

V.E. Albertsen

Officielle noter

Ingen