Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om anbringelse af oblat på lurmærket smør i bulkpakning


(Til samtlige smørproducerende mejerier)

Den i § 1, stk. 3, i kgl.anordning af 28.januar 1971 om lurmærkning af smør omhandlede oblat (forsynet med lurmærket og en løbenummerangivelse) skal anbringes (påklæbes) på enhver bulkpakning på 5 kg og derover som nærmere vist på vedhæftede bilag.

Oblaterne bestilles ved henvendelse til Statens Smørmærketilsyn.

Ved modtagelse af oblaterne, der leveres i æsker a 2.000 stk., skal seriebetegnelserne (bogstaver) indføres i den autoriserede tilvirkningsbog for smør under rubrikken »Regnskab over kontrolsedler«. Der skal ikke føres regnskab over forbruget af oblaterne.

Oblaterne må anvendes straks efter modtagelsen, og de skal anvendes på alt bulkpakket, lurmærket smør senest fra og med den 1.juni d.å.

H. Metz

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ingen