Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Jordfordelingskontorets kontorcirkulære vedrørende takster for planlægning af jordfordelingssager


Fra den 1. april 1987 er de i »Kontorcirkulære af 29.marts 1971 vedrørende planlægning af landsbysager« nævnte takster beregnet til følgende:

1. a) 160 kr. når sagen gennemføres - forhøjes til 765 kr. pr. ejendom. I taksten er inkluderet et beløb på 120 kr. pr. ejendom for merarbejde i forbindelse med garantier m.v. b) 62 kr. pr. deltagende ejendom til dækning af udgifter til reproduktion, papir, porto telefon m.v.

2. 60 kr. når sagen ikke gennemføres - forhøjes til 250 kr. pr. ejendom.

3. Betaling for rasteplaner vil senere blive meddelt og er p.t. 290 kr. pr. ejendom.

20. marts 1987

Arne Sunesen

Officielle noter

Ingen