Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse til samtlige til eksport af kød, slagteaffald og kødvarer autoriserede virksomheder og dyrlægerne ved disse (USA, rengøring af konservesdåser)


Det tidligere gældende amerikanske krav om udskylning af kødkonservesdåser med 82 grader C varmt vand eller en jet-vacuumluftudblæsning er lempet således, at der fremtidig gælder udskylning af dåserne med bunden opad med vandspray eller jet-vacuumudblæsning.

Det forudsættes at vand-spray'et i dåserne er så effektivt, at det er i stand til at rengøre dåsernes indersider effektivt.

Opmærksomheden henledes på, at afløb fra dåserengøringen ikke må ledes ud over gulvet, men skal føres direkte til kloak.

P.V.V.

V. E. Albertsen

Officielle noter

Ingen