Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Administration hovedkontor - kartoffelbrok


64.3.1 Sagen påbegyndes

Kopi af laboratorierapport modtages. Først når en forekomst af kartoffelbrok er laboratoriemæssig bekræftet, påbegyndes sagen.

64.3.2 Arkivering

Sammen med kopi af laboratorierapporten arkiveres distriktets foreløbige forbud.

64.3.3 Registreringsblanket

Ved modtagelse af registreringsblanket med vedlagte skitse, meddeler hovedkontoret forbud til ejer/bruger af smittestedet samt til ejere/brugere af arealer i sikkerhedszonen (bilag 1) (* 1) Skrivelserne afsendes anbefalet med kopi til distriktet.

64.3.4 Liste

Årligt udarbejdes i første uge af januar en fortegnelse over arealer, der er omfattet af foranstaltninger til bekæmpelse af kartoffelbrok.

Denne fortegnelse udsendes til:

Plantesundhedsrådet

Landboorganisationerne

Landbrugsministeriet

Landbrugspressen

Amtmændene

Statens Informationstjeneste

Politimesteren i området

En række enkelt personer

Tilsynets håndbog bilag 1.

64.3.5 Overtrædelse

Behandling af overtrædelsessager. Indberetning af overtrædelse af bekendtgørelsen fra distrikter kan medføre:

- at hovedkontoret skriftlig indskærper bestemmelsernes overholdelse eller,

- foranlediger tiltalerejsning.

Distriktet underrettes med kopier af sådanne skrivelser. Endvidere tilsendes distriktet politirapporter til udtalelse, samt underrettes om sagens udfald.

64.3.6 Årsberetning

I januar hvert år skrives afsnit til Årsberetning med oplysninger om nye og hævede lokaliteter samt almindelig omtale af fx. kemisk behandling og forløbet af jordprøveundersøgelser.

Redaktionel note
  • (* 1) Fortegnelse over arealer, der er omfattet af foranstaltninger til bekæmpelse af kartoffelbrok, der revideres årligt.