Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Administration hovedkontor - importkontrol - frugt grønsager og kartofler m.m.


Resultater af markedskontrollen og plantesundhedskontrollen af de produkter, der er omfattet af markedsordninger, dvs. frugt, grønsager, afskårne blomster og plantedele til dekoration, blomsterløg og -knolde samt spisekartofler modtages fra distrikterne og behandles efter følgende retningslinjer.

På grundlag af de modtagne gule kopier af engrosrapporterne (form. 222). og importstatistikken udarbejdet af hovedkontoret, sendes der hvert kvartal en rapport til EF-kommissionen.

Rapporten skal for hvert land indeholde oplysninger om antal kontrollerede sendinger samt om eventuelle fejl og mangler ved de kontrollerede sendinger.

For plantesundhedskontrollen sendes der meddelelse til afsenderlandet med det samme, og ved årets udgang sendes der en oversigt til EPPO om fejl og mangler ved importen her til landet.

Ved årets udgang foretages der en opgørelse over antal sendinger afvist for kvalitet og for plantesundhed sammen med en oversigt over årsagerne til afvisningerne.

Overtrædelser

Straf for overtrædelse af importbestemmelserne forekommer sjældent i forbindelse med kvalitetskontrollen, i og med at sendingerne sendes tilbage til afsenderlandet.

Evt. overtrædelser behandles derfor individuelt.

I forbindelse med overtrædelser af importbestemmelserne for plantesundhed for konsumvarer vil det hovedsagelig være importproceduren, der overtrædes, og reglerne for anvendelse af passersedler anvendes i sådanne tilfælde.

Officielle noter

Ingen