Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om kapitelstakster

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Danmarks Statistik beregner hvert år kapitelstakster for byg og hvede.

Stk. 2. Kapitelstaksterne beregnes på grundlag af indberetninger fra erhvervsdrivende, der handler med korn, som et gennemsnit af de salgspriser, landmændene har opnået ved salg i perioden fra høstens begyndelse til udgangen af december det pågældende år for tør og renset byg og hvede leveret frit på vogn og afhentet på eller ved landmandens ejendom.

§ 2. Kapitelstaksterne beregnes for følgende områder:

  • 1) Københavns, Frederiksborg, Roskilde, Vestsjællands og Storstrøms amter (bortset fra de lolland-falsterske kommuner),
  • 2) de lolland-falsterske kommuner,
  • 3) Bornholms amt,
  • 4) Fyns amt,
  • 5) Sønderjyllands amt,
  • 6) Vejle og Århus amter,
  • 7) Ribe og Ringkøbing amter,
  • 8) Viborg og Nordjyllands amter og
  • 9) hele landet.

§ 3. Loven træder i kraft den 1. januar 1985.

Stk. 2. Lov nr. 179 af 28. april 1971 om fastsættelse af kapitelstakster ophæves.

§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg slot, den 12. december 1984

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/NIELS ANKER KOFOED

Officielle noter

Ingen