Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om støtte og statsgaranterede lån til fiskeriet

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1. Fiskeriministeren bemyndiges til at afgive tilsagn om støtte til fartøjers endelige ophør i dansk erhvervsfiskeri inden for en ramme på 98 mill. kr. i 1987 og 132 mill. kr. i 1988.

     Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 1-3 og 8-13 i lov nr. 222 af 22. april 1987 om støtte til visse strukturforanstaltninger inden for fiskeriet m.v. finder tilsvarende anvendelse.

     § 2. Fiskeriministeren bemyndiges til i 1987 og 1988 at afgive tilsagn om statsgaranti for lån fra Kongeriget Danmarks Fiskeribank inden for en ramme på 100 mill. kr.

     § 3. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

     § 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Fredensborg Slot, den 23. december 1987

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R

    / Lars P. Gammelgaard

Officielle noter

Ingen