Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Til markfrøfirmaerne Vedrørende bejdsning af ærteudsæd, der eksporteres til Vesttyskland


Ærteudsæd, der eksporteres til Vesttyskland, må kun bejdses med Thiram-midler. Derimod må bl.a. Captan-midler ikke benyttes.

I henhold til en vesttysk plantebeskyttelseslov (* 1) med virkning fra 1. januar 1987 er Thiram-midlerne de eneste, der må benyttes til bejdsning af ærteudsæd, der skal indføres i Vesttyskland.

Derimod er det fra denne dato ikke tilladt at indføre ærteudsæd bejdset med Captan-, Catafol- og Folpet-midler i Vesttyskland.

Med venlig hilsen

Knud Klitgård

Officielle noter

(* 1) Bundesgesetzblatt Nr. 49 af 19. september 1986, side 1505-1519.