Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Takster og gebyrer for arbejde udført af Statens Skadedyrlaboratorium


Oversigt over laboratoriets gebyrer, priser, takster m.v.

1. Plantesundhedscertifikater: 100 kr./prøve (forhøjet fra 60 kr./prøve pr. 1/9-82) + 100 kr. for udstedelsen af selve certifikatet, excl. moms.

2. Honorarer for arbejde udført i eller uden for laboratoriet (excl. moms)

 

 Vid. sk. pers.  .................. kr. 1.000,00 for en hel dag 

 Tekn. pers.    .................. kr.  550,00 for en hel dag 

 Besigtigelser   .................. kr. 1.200,00 for en hel dag 

 Minimum      .................. kr.  300,00 dog med mulighed 

                          for favørpris, når 

                          det er i vor 

                          interesse, arbejdet 

                          udføre. 

 Pr. time     .................. kr.  150,00 + evt. rejse- 

                          udgifter. 

Ved afprøvninger af bekæmpelsesmidler for udenlandske firmaer opkræves et tillæg på 50%.

3. Anerkendelse af et middel uden afprøvning kr. 400.

4. Kontrolafprøvninger af anerkendte rottemidler opkræves 600 kr. pr. middel pr. år.

5. Samlemapper med standardbreve: 125 kr. + porto + moms. Ovennævnte takster har været uændret siden 1982.

Nils Bille

forstander

Officielle noter

Ingen