Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Til sædekornsfirmaerne samt til Statsfrøkontrollens prøveprøvetagere vedrørende sortsblandinger af vårbyg godkendt for sæsonen 1987/88


I Statsfrøkontrollens meddelelse 123-87 af 27. oktober 1987 er anført 38 sortsblandinger af vårbyg, der er godkendt til salg i sæsonen 1987/88. Der er senere godkendt yderligere fem blandinger, nr. 139, 140, 141, 142 og 143.

De vanskelige vejrforhold i 1987 har gjort det vanskeligt at producere tilstrækkelige mængder af de sortsblandinger, der blev godkendt for sæsonen 1987/88, jfr. Statsfrøkontrollens meddelelse 123-87 af 27. oktober 1987. Derfor har Sortsblandingsudvalget undtagelsesvis godkendt endnu fem blandinger.

I sæsonen 1987/88 er der dermed i alt godkendt de 38 blandinger, der er anført i meddelelse 123-87 samt blanding nr. 139, 140, 141, 142 og 143, der består af sorterne:

 

 -------------------------------------------------------------------- 

             BLANDINGSNUMMER 

             OG SORTSNAVNE 

 ------------------------------------------------------------------- 

 139. Akta   140. Alis   141. Alis   142. Alis 

    Claro     Jenny     Corgi     Escort 

    Golf     Klaxon     Escort     Golf 

    Robert    Lina      Golf      Hockey 

 ------------------------------------------------------------------- 

 143. Alis 

    Golf 

    Hockey 

    Klaxon 

 --------------- 

Med venlig hilsen

Anita Kjeldsen

Officielle noter

Ingen