Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Meddelelse vedrørende plantesundhedscertifikater

(Til sædekorns-, markfrø- og havefrøfirmaerne)


Fra 1. juli 1987 vil der være mulighed for at bestille plantesundhedscertifikater med »normal«, »il« eller »il-fortrin« ekspedition. Bestillinger modtaget inden kl. 10.00 vil ofte blive ekspederet samme dag, men i den travle del af sæsonen vil bestilling af »il« ekspedition øge sikkerheden for ekspedition samme dag. Bestillinger modtaget senere end kl. 10.00 og inden kl. 15.00 kan normalt forventes ekspederet samme dag, hvis der bestilles »il-fortrin« ekspedition. Tillægsgebyret for »il« og »il-fortrin« er henholdsvis 59 og 300 kr.

Bestillinger på plantesundhedscertifikater, der modtages før kl. 10.00, ekspederes oftere samme dag, som de modtages. Dette gælder dog kun, når der ikke kræves analyser eller anden langvarig behandling, før certifikatet kan udstedes. I den travle tid af året kan man ved at påføre »il« på rekvisitionen øge sikkerheden for, at ekspeditionen sker samme dag.

Antallet af bestillinger, som modtages efter kl. 10.00 med f.eks. bud eller telex med ønske om afhentning eller forsendelse samme dag, er øget i det sidste par år. Ekspedition af sådanne rekvisitioner giver forstyrrelser i arbejdsgangen. For at kunne imødekomme behovet for at få sådanne ekspeditioner foretaget med meget kort varsel, vil dette efter 1. juli 1987 være muligt mod betaling af il-fortrinsgebyr. Et sådant gebyr vil kunne dække de ekstra ekspeditionsomkostninger. Bestillinger modtaget efter kl. 15.00 kan ikke påregnes ekspederet samme dag.

Det kan oplyses, at afgiften for udstedelse af et plantesundhedscertifikat med det gældende reglement er på 118 kr. Tillægsgebyr for »il« og »il-fortrin« er på henholdsvis 59 og 300 kr.

Med venlig hilsen

Johs. Jørgensen

Officielle noter

Ingen