Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Meddelelse vedrørende sortsblandinger af vårbyg Til sædekornsfirmaerne


Forslag til sammensætning af sortsblandinger, der ønskes godkendt for sæsonen 1988/89, bedes meddelt Statsfrøkontrollen senest 10. oktober 1988. Liste over godkendte blandinger for 1988/89 forventes at kunne udsendes sidst i oktober.

Bestemmelserne om sortsblandinger er meddelt i Statsfrøkontrollens meddelelse 60-86, SÆ-40, af 24. januar 1986, hvortil der henvises. Ekstra eksemplarer af denne meddelelse kan rekvireres hos Statsfrøkontrollen.

I bilag 1 er givet en oversigt over vårbygsorter optaget på den officielle danske sortliste for 1988/89. I oversigten er sorterne grupperet i de forskellige resistensgrupper, og modningstidspunkt er angivet. Oversigten er udarbejdet af forstander Jutta Rasmussen, Statens Forsøgsstation, Tystofte.

Hvis Deres firma har planlagt at fremstille sortsblandinger af vårbyg i 1988/89, bedes De udfylde og tilbagesende vedlagte spørgeskema, bilag 2. Besvarelserne skal for at kunne tages i betragtning være Statsfrøkontrollen i hænde senest den 10. oktober 1988.

En oversigt over, hvilke sortsblandinger, der vil kunne godkendes for

sæsonen 1988/89, forventes udsendt sidst i oktober.

Med venlig hilsen

Anita Kjeldsen BILAG 1 til

meddelelse |65-88

SÆ-119

OVERSIGT OVER VÅRBYGSORTER OPTAGET PÅ DANSK SORTLISTE 1988

 

 --------------------------------------------------------------------- 

                     Dyrkningsegenskaber 

 Meldug-             ------------------------------------- 

 resistens-   Sortsnavn    Havrenematoder (* 1) 

 kilde(r)            ----------------------- Modning (* 2) 

                   Race I  Race II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Abessinian + 

 Arabische    Sila Abed      r    r       4 

 Abessinian + 

 Lyallpur     Galant Carlsberg   m    m       4 

         Triumph       m    m       3 

 Abessinian + 

 Rupee      Lenka        m    m       4 

 Algerian     Fleet        r    r       3 

 Algerian + 

 laevigatum    Caja         r    r       3 

         Regatta       r    r       3 

 Arabische    Camir Carlsberg   m    m       3 

         Grit         m    m       3 

         Ariel        m    m       3 

 Arabische + 

 Laevigatum    Alis Abed      r    r       4 

         Inga Abed      m    m       4 

         Formular       m    m       4 

         Claro Sejet     m    m       3 

 Arabische + 

 Weihenstephan  Aramir        m    m       3 

         Gula Abed      m    m       3 

 Arabische + 

 Laevigatum + 

 Weihenstephan  Hockey        m    m       3 

 Laevigatum    Gorm Sejet      r    r       3 

         Vega Sejet      m    m       3 

 Laevigatum + 

 Long Glumes   Mikkel Sejet     r    r       3 

 Laevigatum + 

 Lyallpur     Escort        m    m       3 

         Jonna        m    m       3 

         Klaxon        m    m       3 

         Robert Sejet     r    r       3 

         Semira        m    m       2 

         Teo         m    m       3 

 Laevigatum + 

 Multum      Lina         m    m       4 

 Laevigatum + 

 Weihenstephan  Cerise        m    m       3 

         Golf         m    m       3 

         Havila        m    m       3 

 Lyallpur     Akta Abed      m    m       4 

         Canor Carlsberg   m    m       3 

         Catrin Carlsberg   m    m       3 

         Canut Carlsberg   m    m       4 

         Selim Sejet     r    r       3 

         Stina        r    r       4 

         Tennis        m    m       3 

 Monte Christo  Roland        m    m       3 

         Toga         m    m       3 

         Torkel        r    m       3 

 Monte Christo + 

 Weihenstephan  Harry        m    m       3 

         Ida         m    m       2 

 Ricardo     Sewa         m    m       3 

 Ricardo + Tyrkisk 

 + Weihenstephan Tikko        m    m       3 

 Rupee      Jenny        m    m       3 

         Keti         m    m       3 

         Romi Abed      m    m       4 

         Taarn        m    m       4 

         Anker Sejet     r    r       3 

         Digger        m    m       4 

 Tyrkisk     Gunnar        m    m       3 

 Weihenstaphan  Corgi        m    m       3 

 Weihenstephan + 

 Ml-o       Apex         m    m       3 

         Alexis        m    m       3 

         Grosso        m    m       3 

 --------------------------------------------------------------------- 

BILAG 2 til

meddelelse 165-88

SÆ-119

Statsfrøkontrollen

Att.: Sortsblandingsudvalget

Skovbrynet 20

2800 Lyngby

FIRMANAVN:

ADRESSE:

Ovennævnte sædekornsvirksomhed ønsker i sæsonen 1988/89 at fremstille

følgende sortsblandinger af vårbyg:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

                    BLANDING 

 SORTSNAVNE --------------------------------------------------------- 

           A      B       C       D 

---------------------------------------------------------------------

SORT 1

---------------------------------------------------------------------

SORT 2

---------------------------------------------------------------------

SORT 3

---------------------------------------------------------------------

SORT 4

---------------------------------------------------------------------

MÆNGDE I TONS

---------------------------------------------------------------------

 

 Motivering for de ønskede kombinationer: 

 ------------               ----------------------- 

  dato                     underskrift 

Officielle noter

(* 1) r = resistent, m = modtagelig

(* 2) skala 1-9, 1 = meget tidlig, 9 = meget sen