Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Til sædekornfirmaerne Vedrørende sortsblandinger af vårbyg (* 1) (* 2)


Forslag til sammensætning af sortsblandinger, der ønskes godkendt

for sæsonen 1987/88, bedes meddelt Statsfrøkontrollen senest 28.

september 1987. Liste over godkendte blandinger for 1987/88 forventes

at kunne udsendes i oktober.

Bestemmelserne om sortsblandinger er meddelt i Statsfrøkontrollens meddelelse 60-86, SÆ-40, af 24. januar 1986, hvortil der henvises. Ekstra eksemplarer af denne meddelelse kan rekvireres hos Statsfrøkontrollen.

I bilag 1 er givet en oversigt over vårbygsorter optaget på den officielle danske sortsliste for 1987/88. I oversigten er sorterne grupperet i de forskellige resistensgrupper, og modningstidspunkt er angivet. Oversigten er udarbejdet af forstander Jutta Rasmussen, Statens Forsøgsstation, Tystofte.

Hvis Deres firma har planlagt at fremstille sortsblandinger i 1987/88, bedes De udfylde og tilbagesende vedlagte spørgeskema, bilag 2. Besvarelserne skal for at kunne tages i betragtning være Statsfrøkontrollen i hænde senest den 28. september 1986.

En oversigt over, hvilke sortsblandinger, der vil kunne godkendes for sæsonen 1987/88, forventes udsendt sidst i oktober.

Med venlig hilsen

Anita Kjeldsen

BILAG 1 til

meddelelse 115-87

SÆ-77

 

 OVERSIGT OVER VÅRBYGSORTER OPTAGET PÅ DANSK SORTSLISTE 1987 

 ----------------------------------------------------------- 

                   Dyrkningsegenskaber 

                  ------------------------ 

 Meldug- 

 resistens-     Sortsnavn    Havrenematoder (* 1) 

 kilde(r)             Race I Race II  Modning (* 2) 

 ------------------------------------------------------------- 

 Abessinian + 

 Arabische    Sila Abed     r    r     4 

 Abessinian + 

 Lyallpur     Galant Carlsberg  m    m     4 

 Triumph               m    m     3 

 Abessinian + 

 Lyallpur  + 

 Weihenstephan  Piano       r    m     4 

 Algerian     Fleet       r    r     3 

 Algerian + 

 Laevigatum    Caja        r    r     3 

         Regatta      r    r     3 

 Arabische    Camir Carlsberg  m    m     3 

         Grit        m    m     3 

 Arabische + 

 Laevigatum    Alis Abed     r    r     4 

         Inga Abed     m    m     4 

         Formula      m    m     4 

         Claro Sejet    m    m     3 

 Arabische + 

 Rupee      Lenka       m    m     4 

 Arabische + 

 Weihenstephan  Aramir       m    m     3 

         Gula Abed     m    m     3 

 Arabische + 

 Laevigatum + 

 Weihenstephan  Hockey       m    m     3 

 Laevigatum    Gorm Sejet     r    r     3 

         Jarl Sejet     r    r     3 

         Lami Sejet     m    m     3 

         Nery Sejet     r    r     3 

         Vega Sejet     m    m     3 

 Laevigatum + 

 Long Glumes   Mikkel Sejet    r    r     3 

 Laevigatum + 

 Lyallpur     Escort       m    m     3 

         Jonna       m    m     3 

         Klaxon       m    m     3 

         Robert Sejet    r    r     3 

         Semira       m    m     2 

         Teo        m    m     3 

 Laevigatum + 

 Multum      Lina        m    m     4 

 Laevigatum + 

 Weihenstephan  Cerise       m    m     3 

         Golf        m    m     3 

         Havila       m    m     3 

 Lyallpur     Akta Abed     m    m     4 

         Bente       m    m     4 

         Canor Carlsberg  m    m     3 

         Catrin Carlsberg  m    m     3 

 Lyallpur + ?   Hulda       r    r     3 

 Monto Christo  Birka       m    m     4 

         Roland       m    m     3 

         Toga        m    m     3 

         Torkel       r    m     3 

         Welam       r    m     3 

 Monte Christo + 

 Weihenstephan  Albert       m    m     3 

         Harry       m    m     3 

         Ida        m    m     2 

         Pamina       m    m     3 

 Monte Christo + 

 ?        Benedicte     r    r     3 

 Ricardo     Sewa        m    m     3 

 Rupee      Jenny       m    m     3 

         Keti        m    m     3 

         Romi Abed     m    m     4 

         Taarn       m    m     4 

         Anker Sejet    r    r     3 

 Rupee + 

 Weihenstephan  Annika       r    r     3 

 Tyrkisk     Gunnar       m    m     3 

 Weihenstephan  Corgi       m    m     3 

 Weihenstephan + 

 M1-o       Apex        m    m     3 

BILAG 2 til

meddelelse 115-87

SÆ-77

FIRMANAVN: ADRESSE:

Ovennævnte sædekornsvirksomhed ønsker i sæsonen 1987/88 at fremstille følgende sortsblandinger af vårbyg:

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 SORTSNAVNE           BLANDING 

      --------------------------------------------------------- 

      A      B      C      D 

 -------------------------------------------------------------------- 

 SORT 1 

 -------------------------------------------------------------------- 

 SORT 2 

 -------------------------------------------------------------------- 

 SORT 3 

 -------------------------------------------------------------------- 

 SORT 4 

 -------------------------------------------------------------------- 

 MÆNGDE I KHG 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Motivering for de ønskede kombinationer. 

                       ------------------------ 

   dato                      underskrift 

Officielle noter

(* 1) R = resistent, m = modtagelig

(* 2) skala 1-9, 1 = meget tidlig, 9 = meget sen