Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Til sædekornsfirmaerne vedrørende sortsblandinger af vårbyg


Kravet til sammensætning af sortsblandinger med hensyn til meldugresistens ændres fra sæson 1991/92. Forslag til sammensætning af sortsblandinger, der ønskes godkendt for sæsonen 1990/91, bedes meddelt Plantedirektoratet senest den 31. oktober 1990. Liste over godkendte blandinger for 1990/91 forventes udsendt i november.

Anvendelse af sortsblandinger er een metode til at holde forbruget af svampebekæmpelsesmidler nede. I de senere år har salget af sortsblandinger andraget ca. 15 pct. af det samlede salg af vårbyg, certificeret sædekorn 2. generation. Af vinterbyg sælges under 5 pct. som sortsblandinger. Hidtil er sortsblandinger godkendt efter de krav, der er anført i Statsfrøkontrollens meddelelse nr. 200-89, SÆ-146 af 27. juni 1989. Med det formål at gøre sortsblandinger mere modstandsdygtige over for meldug er det besluttet at skærpe kravet til sammensætning af vårbygsortsblandinger med hensyn til meldugresistenskilder. Princippet i det nye krav er, at en sortsblanding skal sammensættes således, at blandingens samlede meldugresistensgrundlag ikke har mulighed for at optræde naturligt i en ren sort. På den måde formindskes risikoen for, at meldugsvampen har tilpasset sig, således at sortsblandingen kan angribes.

Det nye krav, der stilles til sammensætningen af sortsblandinger af vårbyg indebærer, at en given blanding skal indeholde mindst 3 af resistenskilderne Al, Ar, Ly, MC, Ri, Ru eller Sp. Dette svarer til, at der i en given sortsblanding skal indgå sorter fra mindst 3 af grupperne 1 til 6 i bilag 1 til denne meddelelse.

Resistenskilderne Al, Ar, Ly, MC, Ri, Ru og Sp er alle placeret i det såkaldte Mla-segment på byggens kromosomer. En given ren sort vil kun kunne indeholde een af disse resistenskilder. Ved at kombinere sorter, som tilsammen har flere af disse resistenskilder, opnår man, at blandingens indhold af resistenskilder vil have en bedre effekt med hensyn til at begrænse et meldugangreb.

Det nye krav til sammensætning af sortsblandinger vil træde i kraft pr. 1. juli 1991. Sortsblandinger til sæson 1990/91 vil blive godkendt efter bestemmelserne i Statsfrøkontrollens meddelelse nr. 220-89 af 27. juni 1989, men der opfordres til allerede nu at tage ovennævnte skærpede krav i betragtning.

I bilag 1 er givet en oversigt over vårbygsorter, der er optaget på den officielle danske sortsliste for 1990/91. Oversigten er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Afdelingen for Sortsafprøvning, Tystofte.

Hvis Deres firma har planlagt at fremstille sortsblandinger af vårbyg i 1990/91, bedes De udfylde og tilbagesende vedlagte spørgeskema, bilag 2. Det skal bemærkes, at selv om en sortsblanding har været godkendt i en tidligere sæson, skal den anføres i bilag 2, hvis den ønskes fremstillet i sæsonen 1990/91. Besvarelserne skal være Plantedirektoratet i hænde senest den 31. oktober 1990.

En oversigt over, hvilke sortsblandinger, der vil kunne godkendes for sæson 1990/91, forventes udsendt i november.

Med venlig hilsen

Anita Kjeldsen

Bilag 1

 

          OVERSIGT OVER VÅRBYGSORTER 

         OPTAGET PÅ DANSK SORTSLISTE 1990 

 ---------------------------------------------------------------- 

 Grup- Meldug-  Sortsnavn      Dyrkningsegenskaber 

 pe   resistens-         Havrenematoder(*2)  Modning 

    kilde(r)          Race I  Race II   (+ 3) 

    (* 1) 

 ---------------------------------------------------------------- 

 1   Al, La   Regatta     r    r      3 

 2   Ar     Ariel      m    m      3 

    Ar     Camir Carlsberg m    m      3 

    Ar     Grit       m    m      3 

    Ar, Ab   Blenheim     m    m      3 

    Ar, Ab   Formula     m    m      4 

    Ar, Ab   Sila Abed    r    r      4 

    Ar, Ab, We Prisma      m    m      3 

    Ar, La   Alis Abed    r    r      4 

    Ar, La   Sine Abed    r    r      4 

    Ar, La, We Hockey      m    m      3 

    Ar, We   Aramir      m    m      3 

    Ar, We   Hugin      m    m      3 

 3   Ly     Canor Carlsberg m    m      3 

    Ly     Catrin 

          Carlsberg    m    m      3 

    Ly, Ab   Camen Carlsberg r    r      3 

    Ly, Ab   Dorett      m    m      3 

    Ly, Ab   Triumph     m    m      3 

    Ly, Ab   Vicky      m    m      3 

    Ly, Kw   Tilda      m    m      3 

    Ly, Kw, La Klaxon      m    m      3 

    Ly, Kw, La Oboe       m    m      3 

    Ly, Kw, La Robert Sejet   r    r      3 

    Ly, Kw, La 

    We     Escort      m    m      3 

    Ly, Kw, La, 

    We     Teo       m    m      3 

    Ly, La   Canut Carlsberg m    m      4 

    Ly, La   Selim Sejet   r    r      3 

    Ly, La   Semal Sejet   r    r      4 

    Ly, La   Stina      r    r      4 

    Ly, Mu, La Lina       m    m      4 

    Ly, Mu, La Perle      m    m      3 

 4   MC, Ab, La Nomad      m    m      3 

    MC, Kw, We Ida       m    m      2 

    MC, La, We Anora      r    r      3 

 5   Ri     Baronesse    m    m      2 

    Ri, La, We Princesse    m    m      3 

    Ri, Ty   Tikko      m    m      3 

    Ri, Ty, La Svani      m    m      3 

    Ri, Ty, We Segu Sejet    m    m      3 

    Ri, We   Sewa       m    m      3 

 6   Ru     Anker Sejet   r    r      3 

    Ru     Carula 

          Carlsberg    m    m      4 

    Ru     Digger      m    m      4 

    Ru     Jenny      m    m      3 

    Ru, Ab   Lenka      m    m      3 

    Ru, Kw, We Collie      r    r      4 

    Ru, La, We Krystal     m    m      3 

 7   M1-o    Alexis      m    m      3 

    M1-o    Apex       m    m      3 

    M1-o    Grosso      m    m      3 

    M1-o, Ly  Derkado     m    m      3 

 8   La, We   Golf       m    m      3 

    We     Corgi      m    m      4 

    ?     Jarek      m    m      3 

    ?     Ellinor     m    m      3 

    ?     Magda      m    m      2 

    ?     Sif       m    m      3 

 ---------------------------------------------------------------- 

Bilag 2

Anmodning om godkendelse af sortsblanding

Firmanavn:

Adresse:

Ovennævnte sædekornsvirksomhed ønsker i sæsonen 1990/91 at frem-

stille følgende sortsblandinger af vårbyg:

 

 ---------------------------------------------------------------- 

 Sortsnavne     A   B   C   D 

 -------------------------------------- 

 Sort 1 

 -------------------------------------- 

 Sort 2 

 -------------------------------------- 

 Sort 3 

 -------------------------------------- 

 Sort 4 

 -------------------------------------- 

 Mængde i tons 

 -------------------------------------- 

 Motivering for de ønskede kombinationer: 

 ---------------     -------------------- 

  Dato           underskrift 

Officielle noter

(* 1) Ab = Abessinian, Al = Algerian, Ar = Arabische, Kw = Kwan, La = Laevigatum, Ly = Lyallpur, MC = Monte Christo, Ri = Ricardo, Ru = Rupee, Ty = Tyrkisk, We = Weihenstephan, ? = ukendt resistens.

(* 2) r = resistent, m = Modtagelig

(* 3) Skala 1-9, 1 = meget tidlig, 9 = meget sen