Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Til sædekorns-, markfrø- og havefrøfirmaerne vedrørende undersøgelse af ærteprøver for ærtebakteriose


Den frøbårne sygdom ærtebakteriose er påvist i Danmark. For at bistå firmaerne i at gennemføre passende forholdsregler tilbyder Statsfrøkontrollen at gennemføre undersøgelser af frøprøver for bakteriosen. Til formålet skal der indsendes en ubejdset prøve på 2 kg. Analysetiden vil variere fra 1 til 4 uger, og afgiften er 1500 kr. Analysekapaciteten er begrænset, og det anbefales at indsende eventuelle prøver så tidligt som muligt.

Ærtebakteriose (Pseudomonas syringae pv. pisi) er påvist i partier af markært avlet i Danmark i 1986, og den er påvist i flere fremavlsmarker i 1987. Smitte med frøet er en væsentlig faktor for sygdommens spredning. I marken spredes den bl.a. ved regnstænk og ved færdsel, især i fugtigt vejr. Sygdommen bekæmpes bedst ved, at der anvendes sund udsæd.

Forekomsten af ærtebakteriose har betydning i forbindelse med eksport af ært til EF-lande og til visse andre lande, som kræver attest for frihed for sygdommen. Ifølge EF-reglerne skal attesten baseres på avlsinspektion, men fra efteråret 1986 har England også krævet en laboratorieundersøgelse.

På grund af det frøbårne smitstofs betydning for sygdommens udbredelse her i landet og for frøeksporten har Statsfrøkontrollen indkørt en analysemetode for ærtebakteriose i frøprøver.

Analysen vil vare fra 1 til 4 uger afhængig af, om bakterieforekomster ligner den, der er årsag til ærtebakteriose, og af, hvor mange undersøgelser der skal gennemføres for den endelige bestemmelse.

Såfremt der ønskes en sådan analyse, skal der indsendes en ubejdset prøve på 2 kg med anmodning om en undersøgelse for ærtebakteriose. Analysekapaciteten er endnu ret begrænset, hvorfor det anbefales at indsende eventuelle prøver så tidligt som muligt.

Der gøres opmærksom på, at eksport af ært til fremavl til England kun kan ske, hvis importøren har importlicens. Indtil videre vil en sådan licens kræve, at en prøve af partiet undersøges for ærtebakteriose på et engelsk laboratorium.

Afgiften for analysen er 1500 kr. pr. prøve.

Med venlig hilsen

Johs. Jørgensen

Officielle noter

Ingen