Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Til markfrøfirmaerne Vedrørende bestilling af mærkesedler til certificering


Hvis mærkesedler til certificering af markfrø bestilles inden kl. 10, kan Statsfrøkontrollen tilbyde dem afsendt samme dag. Kun når der på formular IV er anført »hurtig levering«, bliver mærkesedlerne sendt samme dag. For dette vil der blive opkrævet et ekstra gebyr på 300 kr. pr. referencenummer. Øvrige bestillinger vil blive sendt dagen efter, at bestilling er modtaget.

Bestillinger af mærkesedler til certificering af markfrø kan ske ved indsendelse af formular IV »Anmeldelse til certificering af godkendt avl«. Bestillinger kan mod et tillægsgebyr på 75 kr. pr. referencenummer ske pr. telefon eller ved telex. Formular IV bedes i disse tilfælde straks eftersendt.

Hvis bestillingen er modtaget af Statsfrøkontrollen inden kl. 10, kan Statsfrøkontrollen mod et tillægsgebyr tilbyde at ekspedere og afsende dem samme dag. Bestilling af mærkesedler til levering samme dag kan ske ved, at der på formular IV anføres »hurtig levering«. På det næste oplag af formular IV vil bestilling til hurtig levering kunne ske ved afkrydsning.

Bestilling til levering samme dag gør det vanskeligere at tilrettelægge arbejdet med trykning og forsendelse så rationelt som muligt. Derfor er der ved betalingsreglementet for sæsonen 1987/88 fastsat følgende: »Ved bestilling af mærkesedler til levering samme dag betales et »il-fortrin« gebyr på kr. 300 pr. referencenummer.

Hvor der ikke er bestilt »hurtig levering«, kan mærkesedlerne ikke forventes at blive afsendt fra Statsfrøkontrollen før dagen efter, at bestillingen er modtaget.

Med venlig hilsen

Hans Jørgen Andersen

Officielle noter

Ingen