Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Til sædekornsfirmaerne samt til Statsfrøkontrollens prøvetagere Vedrørende sortsblandinger af vårbyg godkendt for sæsonen 1987/88


Systemet for nummerering af sortsblandinger er ændret, så numrene 1 til 99 reserveres til sortsblandinger af vinterbyg, og sortsblandinger af vårbyg får et 3-cifret nummer. I meddelelsen er anført de sortsblandinger af vårbyg, der er godkendt for sæsonen 1987/88, samt de gældende bestemmelser for produktion og forhandling af sortsblandinger.

Nummerering af sortsblandinger

For at undgå, at en godkendt sortsblanding af vinterbyg, henholdsvis vårbyg, har samme nummer i en given sæson, vil numrene 1 til 99 fremover være reserveret til blandinger af vinterbyg. Numrene 100 til 999 vil blive brugt til nummerering af blandinger af vårbyg.

Endvidere har vi fundet det hensigtsmæssigt, at nummeret på sortsblanding er det samme år efter år. Har en sortsblanding bestående af sorterne A, B, C og D f.eks. haft nr. 133 i een sæson, vil samme sortsblanding bevare dette nummer i følgende sæsoner.

For sæsonen 1987/88 er godkendt 38 sortsblandinger af vårbyg

De godkendte sortsblandinger fremgår af bilag 1

I henhold til § 3, stk. 3, i bekendtgørelse om sædekorn (* 1) er fastsat følgende bestemmelser for produktion og forhandling af sortsblandinger:

1. De partier af rene sorter, der ønskes anvendt i sortsblandinger, skal hver for sig være prøvetaget, mærket, forseglet og godkendt som certificeret sædekorn, inden blandingen finder sted. Partierne skal opfylde de normer, der er fastsat for certificeret sædekorn 2. generation i sædekornsbekendtgørelsens bilag 1, Afsnit I, Danske kvalitetsnormer.

2. De enkelte komponenter skal indgå i blandingen i samme mængdeforhold.

3. Statsfrøkontrollens prøvetager skal, før blandingen påbegyndes, have forevist de enkelte partier, overvåge blandingsprocessen og have overdraget mærkesedlerne fra de enheder af rene sorter, der indgår i blandingen.

4. Blandingspartiet skal prøvetages, mærkes og forsegles af Statsfrøkontrollens prøvetager eller under prøvetagerens overvågning.

5. Blandingspartiet skal mærkes med Statsfrøkontrollens mærkeseddel formular 88c eller emballeres i sække med en godkendt fortrykt mærkeseddel.

6. En prøve af blandingspartiet skal indsendes til Statsfrøkontrollen, hvor den indgår som et led i kontrollen med sortsblandingerne.

En del af prøverne vil af Statsfrøkontrollen blive udsået i kontrolmarken til undersøgelse for blandingsforholdet mellem de indgåede sorter. For denne undersøgelse betaler firmaerne en afgift pr. blandingsparti, der svarer til 10 pct, af afgiften for en kontroldyrkning.

Med venlig hilsen

Anita Kjeldsen

Bilag 1 til

Meddelelse 123-87,

SÆ-83

GODKENDTE SORTSBLANDINGER 1987/88

BLANDINGSNUMMER OG SORTSNAVN

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 101. Golf    111. Grit    121. Alis    131. Escort 

   Hockey     Lina       Escort      Golf 

   Klaxon     Romi       Golf       Lina 

   Sewa      Sewa       Regatta     Triumph 

 --------------------------------------------------------------------- 

 102. Akta    112. Alis    122. Corgi    132. Grit 

   Lina      Mikkel      Escort      Lina 

   Mikkel     Robert      Golf       Sewa 

   Romi      Sila       Regatta     Triumph 

 --------------------------------------------------------------------- 

 103. Alis    113. Alis    123. Corgi    133. Golf 

   Catrin     Cerise      Golf       Jenny 

   Grit      Grit       Klaxon      Klaxon 

   Triumph     Triumph     Regatta     Lina 

 --------------------------------------------------------------------- 

 104. Alis    114. Alis    124. Alis    134. Golf 

   Gorm      Golf       Grit       Klaxon 

   Mikkel     Grit       Jenny      Lina 

   Robert     Triumph     Klaxon      Sewa 

 --------------------------------------------------------------------- 

 105. Alis    115. Alis    125. Grit    135. Golf 

   Grit      Grit       Jenny      Klaxon 

   Klaxon     Hockey      Klaxon      Lina 

   Sewa      Klaxon      Semira      Taarn 

 --------------------------------------------------------------------- 

 106. Alis    116. Grit    126. Alis    136. Alis 

   Grit      Jenny      Escort      Escort 

   Sewa      Klaxon      Golf       Golf 

   Triumph     Sewa       Sewa       Triumph 

 --------------------------------------------------------------------- 

 107. Caja    117. Grit    127. Alis    137. Alis 

   Gorm      Klaxon      Escort      Golf 

   Mikkel     Lina       Jenny      Klaxon 

   Robert     Sewa       Sewa       Triumph 

 --------------------------------------------------------------------- 

 108. Golf    118. Grit    128. Alis    138. Alis 

   Jenny      Klaxon      Klaxon      Golf 

   Sewa      Lina       Lina       Sewa 

   Triumph     Triumph     Triumph     Triumph 

 ----------------------------------------------------------------- 

 109. Gorm    119. Grit    129. Alis 

   Klaxon     Regatta     Fleet 

   Lina      Robert      Regatta 

   Mikkel     Sewa       Robert 

 -------------------------------------------------- 

 110. Gorm    120. Alis    130. Alis 

   Klaxon     Corgi      Golf 

   Lina      Golf       Grit 

   Romi      Regatta     Lina 

 -------------------------------------------------- 

Officielle noter

(* 1) Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 365 af 5. juli 1984 om sædekorn.