Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Til sædekornsfirmaerne Vedrørende sortsblandinger af vårbyg


Kravet til sammensætning af sortsblandinger med hensyn til meldugresistens ændres fra og med indeværende sæson. Forslag til sammensætning af sortsblandinger, der ønskes godkendt for sæsonen 1991/92, bedes meddelt Plantdirektoratet senest den 31. oktober 1991. Liste over godkendte blandinger for 1991/92 forventes udsendt i november 1991.

Anvendelse af sortsblandinger er een metode til holde forbruget af svampebekæmpelsesmidler nede. I de senere år har salget af sortsblandinger andraget ca. 12 pct. af det samlede salg af vårbyg, certificeret sædekorn 2. generation. Af vinterbyg sælges ca. 1 pct. som sortsblandinger. Med det formål at gøre sortsblandinger mere modstandsdygtige over for meldug er det efter drøftelser i Frøkontrolkommissionens Kontaktudvalg for Sædekorn besluttet at skærpe kravet til sammensætning af vårbygsortsblandinger med hensyn til meldugresistenskilder.

Princippet i det nye krav er, at en sortsblanding skal sammensættes således, at blandingens samlede meldugresistensgrundlag ikke har mulighed for at optræde naturligt i en ren sort. På den måde formindskes risikoen for, at meldugsvampen har tilpasset sig, således at sortsblandingen kan angribes.

Det nye krav, der stilles til sammensætningen af sortsblandinger af vårbyg indebærer, at en given blanding skal indeholde mindst 3 af resistenskilderne Al, Ar, Ly, MC, Ri, Ru eller Sp.

Resistenskilderne Al, Ar, Ly, MC, Ri, Ru og Sp er alle placeret i det såkaldte Mla-segment på byggens kromosomer. En given ren sort vil kun kunne indeholde een af disse resistenskilder. Ved at kombinere sorter, som tilsammen har flere af disse resistenskilder, opnår man, at blandingens indhold af resistenskilder vil have en bedre effekt med hensyn til at begrænse et meldugangreb.

Det henstilles derfor, at de 4 sorter, der indgår i blandingen, vælges fra hver sin resistensgruppe, nummeret 1-7 i vedlagte bilag

1 til denne meddelelse.

I bilag 1 er givet en oversigt over vårbygsorter, der er optaget på den officielle danske sortsliste 991/92. Oversigten er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Afdelingen for Sortsafprøvning, Tystofte.

Hvis deres firma har planlagt at fremstille sortsblandinger af vårbyg i 1991/92, bedes de udfylde og tilbagesende vedlagte spørgeskema, bilag 2. det skal bemærkes, at selv om en sortsblanding har været godkendt i en tidligere sæson, skal den anføres i bilag 2, hvis den ønskes fremstillet i sæsonen 1991/92. Besvarelserne skal være Plantedirektoratet i hænde senest den 31. oktober 1991.

En oversigt over, hvilke sortsblandinger, der vil kunne godkendes for sæson 1991/92, forventes udsendt i november.

Med venlig hilsen

Hans Jørgen Andersen

 

                              BILAG 1 til 

                              Meddelelse 

                              SÆ-21/91 

           OVERSIGT OVER VÅRBYGSORTER 

          OPTAGET PÅ DANSK SORTSLISTE 1991 

 --------------------------------------------------------------------- 

                      Dyrkningsegenskaber 

      Meldug-          -------------------------------- 

 Gruppe  resistens-   Sortsnavn   Havrenematoder** 

      kilde(r)*         --------------------- Modning*** 

                    Race I  Race II 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1  Al ......... Decor .........  r     r      4 

    Al, La....... Guldor ........  m     m      4 

    Al, La....... Regatta........  r     r      3 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2  Ar .......... Ariel .........  m     m      3 

    Ar .......... Grit .........  m     m      3 

    Ar, Ab ...... Blenheim ......  m     m      3 

    Ar, Ab ...... Formula .......  m     m      4 

    Ar, Ab, We .. Maresi ........  m     m      3 

    Ar, La ...... Alis Abed .....  r     r      4 

    Ar, La ...... Sehila Sejet ..  m     m      4 

    Ar, La, We .. Hokey .........  m     m      3 

    Ar, La, We .. Prisma.........  m     m      3 

    Ar, U ....... Blondi ........  m     m      4 

 --------------------------------------------------------------------- 

  3  Ly ......... Canor Carlsberg  m     m      3 

    Ly, Ab ...... Dorett ........  m     m      3 

    Ly, Ab ...... Jessica .......  m     m      4 

    Ly, Ab, U ... Berit .........  m     m      3 

    Ly, Kw ...... Tilda .........  m     m      4 

    Ly, Kw, La .. Klaxon ........  m     m      3 

    Ly, Kw, La .. Robert Sejet ..  r     r      3 

    Ly, Kw, La, We Escort ........  m     m      3 

    Ly, La ...... Canut Carlsberg  m     m      4 

    Ly, La ...... Selim Sejet ...  r     r      3 

    Ly, la ...... Semal Sejet ...  r     r      4 

    Ly, La ...... Stina .........  r     r      4 

    Ly, Mu, La .. Lina ..........  m     m      4 

    Ly, We ...... Kestrel .......  m     m      5 

    Ly, U ....... Calypso .......  m     m      4 

 --------------------------------------------------------------------- 

  4  MC, Ab, La .. Nomad .........  m     m      3 

    MC, Kw, We .. Ida ...........  m     m      2 

    MC, La, We .. Saskia ........  m     m      3 

 --------------------------------------------------------------------- 

  5  Ml-o ........ Alexis ........  m     m      3 

    Ml-o ........ Apex ..........  m     m      3 

    Ml-o ........ Chariot .......  m     m      4 

    Ml-o ........ Grosso ........  m     m      3 

    Ml-o, Ly .... Derkado .......  m     m      3 

 --------------------------------------------------------------------- 

  6  Ri .......... Baronesse .....  m     m      2 

    Ri, Kw ...... Casanova Carlsb.  m     m      4 

    Ri, Kw, We .. Sepac Sejet ...  m     m      3 

    Ri, La, We .. Krystal .......  m     m      3 

    Ri, La, We .. Princesse .....  m     m      3 

    Ri, Ty, We .. Segu Sejet ....  m     m      3 

    Ri, We ...... Sewa ..........  m     m      3 

 --------------------------------------------------------------------- 

  7  Ru .......... Carula Carlsberg  m     m      4 

    Ru .......... Caruso ........  m     m      4 

    Ru .......... Dallas ........  m     m      4 

    Ru .......... Digger ........  m     m      4 

    Ru .......... Etna Abed .....  r     r      5 

    Ru .......... Jenny .........  m     m      3 

    Ru .......... Riga Abed .....  m     m      5 

    Ru .......... Senor Sejet ...  m     m      4 

    Ru, Ab ...... Lenka .........  m     m      3 

    Ru, Kw, We .. Collie ........  m     m      5 

    Ru, La ...... Korinna      m     m      4 

    Ru, La ...... Loma Abed .....  r     m      5 

    Ru, La ...... Rima Abed .....  m     m      4 

    Ru, La ...... Sesec Sejet ...  r     m      4 

    Ru, La, We .. Heritage ......  m     m      3 

    Ru, We ...... Libelle .......  m     m      4 

 --------------------------------------------------------------------- 

  8  La, We ...... Golf ..........  m     m      3 

    La, U ....... Loke Abed .....  m     m      4 

    We .......... Corgi       m     m      4 

    We, U ....... Hugin .........  m     m      3 

    U ........... Ellinor .......  m     m      3 

    U ........... Jarek .........  m     m      3 

    U ........... Magda W.W. ....  m     m      2 

    U ........... Meltan ........  r     r      4 

    U ........... Sif ...........  m     m      3 

 --------------------------------------------------------------------- 

* Ab = Abessinian, Al = Algerian, Ar = Arabische, Kw = Kwan, La = Laevigatum, Ly = Lyallpur, MC = Monte Christo, Mu = Multan, Ri = Ricardo, Ru = Rupee, Ty = Tyrkisk, We = Weihenstephan, U = ukendt resistens, een eller flere resistenskilder fundet i sorten.

r = resistent, m = modtagelig

* skala 1-9, 1 = meget tidlig, 9 = meget sen

 

                              Bilag 2 til 

                              Meddelelse 

                              SÆ-21/91 

        ANMODNING OM GODKENDELSE AF SORTSBLANDING 

 FIRMANAVN: 

  ADRESSE: 

 Ovennævnte sædekornsvirksomhed ønsker i sæsonen 1991/92 at fremstille 

  følgende sortsblandinger af vårbyg: 

 --------------------------------------------------------------------- 

  SORTSNAVNE ------------------------------------------------------- 

           A       B       C       D 

 --------------------------------------------------------------------- 

   SORT 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

   SORT 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

   SORT 3 

 --------------------------------------------------------------------- 

   SORT 4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 MÆNGDE I TONS 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Motivering for de ønskede kombinationer: 

 -----------------             -------------------------- 

   dato                    underskrift 

Officielle noter

Ingen