Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler om ændring af regler for udførsel af kartofler


§ 1

I regler af 25. april 1983 for udførsel af kartofler affattes § 16 således: »§ 16. Reglerne træder i kraft den 1. juni 1983. Samtidig ophæves statens plantetilsyns regulativ af 23. juli 1968 for spisekartofter, der er underkastet statens plantetilsyns kontrol samt statens plantetilsyns regulativ af 24. juli 1968 for tidlige spisekartofter (»nye kartofler«), der er underkastet statens plantetilsyns kontrol.'

§ 2

Reglerne træder i kraft den 1. juni 1983.

STATENS PLANTETILSYN, den 24. maj 1983.

Erling Jacobsen

/Paul Regenberg

Officielle noter

Ingen