Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning vedrørende rejse med hund og kat til Sverige og Norge


TIL SAMTLIGE DYRLÆGER

Vedr.: rejse med hund og kat til Sverige og Norge.

Fra den 1. maj 1994 træder der nye regler i kraft for indførsel af hunde og katte til Sverige og Norge fra EU/EFTA-området.

De nye regler er følgende:

- indførselstilladelse skal søges hos henholdsvis Jordbrugsverket i Sverige og Statens Karantænestasjon i Norge.

- vaccination mod rabies

- blodprøve minimum 120 dage efter vaccinationen for at kontrollere om dyret har udviklet tilstrækkelig med antistoffer, og opretholdt antistofniveauet over længere tid. Blodprøven skal analyseres på et af følgende laboratorier:

Statens Veterinærmedicinska Anstalt

Virologisk Avdeling

Box 585

S-75123 Uppsala

Sverige

Veterinærinstituttet

Avdelingen for virologi

Ullevålsveien 68

Postboks 8156 Dep.

0033 Oslo

Norge

Statens Veterinære Anstalt

National Veterinary Institute

Box 368

00101 Helsinki

Finland

Laboratoire d'Etudes sur la Rage

et La Pathologie des Animaux sauvages

Domaine de Pixerecourt B.P.9

54220 Malzeville

Frankrig

Statens Veterinære Institut for Virusforskning er endnu ikke godkendt til denne analyse for rabiesantistof hos hunde og katte.

(Man kan påregne op til en måneds ekspeditionstid for undersøgelse af blodprøven)

- Ved gentagne prøver for antistoftiter hos hunde kan prøver tages minimum 30 dage efter revaccination mod rabies, såfremt dyret er regelret revaccineret, d.v.s. årlig revaccination med max 12 måneder imellem revaccinationerne. Ved gentagne prøver hos katte er der fortsat krav om en minimumsperiode på 120 dage mellem revaccination og blodprøvetagning.

Laboratoriesvaret er gældende frem til 12 måneder efter vaccinationstidspunktet.

- Dyret skal være identifikationsmærket med øretatovering eller microchips mærket (FECAVA-standard).

- Hunde skal også vaccineres mod leptospirose og hundesyge. For leptospirose kræves årlig revaccination, mens revaccination hvert 2. år er tilstrækkelig for hundesyge. Grundvaccination (2 vaccinationer med 4 uger imellem) kræves for både leptospirose og hundesyge.

- Hunde og katte skal indenfor 10 dage før indrejse være behandlet mod bændelorm og ektoparasitter. Dette gælder ikke for dyr, som udelukkende har opholdt sig i Norden det sidste år eller mere.

- Sundhedsattesten udstedes af en embedsdyrlæge (kredsdyrlæge eller grænsedyrlæge) indenfor 10 dage før indrejse. I sundhedsattesten skal embedsdyrlægen attestere, at der foreligger de krævede vaccinationsattester og laboratoriesvar, og at dyret er vaccineret (med angivelse af anvendt vaccine og dato) på baggrund af vaccinationsattest udstedt af praktiserende dyrlæge.

- Dyrene skal ved indrejsen ledsages af indførselstilladelse, sundhedsattest, identifikationspapirer, laboratoriesvar og vaccinationsattester, alle i original.

- Toldvæsenet skal kontrollere dyrets identitet og dokumenter ved indrejsen.

- Man kan frit krydse grænsen mellem Sverige og Norge med en hund eller kat, når først dyret er indført i Sverige eller Norge.

- For at opfylde reglerne skal hunde være mindst 7 måneder gamle og katte skal være mindst 18 måneder gamle ved indførslen, idet reglerne foreskriver, at hunde skal være mindst 3 måneder og katte mindst 14 måneder ved 1. rabiesvaccination.

- Det vil derfor for nuværende ikke være muligt at indføre hvalpe eller killinger, som er yngre end 7 henholdsvis 18 måneder.

- Alle vacciner mod leptospirose og hundesyge på det danske marked er godkendt af Sverige og Norge.

Rabiesvacciner godkendt af de norske og svenske veterinærmyndigheder:

Annumine

Imrab-1

Imrab-3

Madivak

Nobi-vac rabies

Leptorabisin

Pentadog

Rabdomun

Rabisin = immunrab

Trimiune

Felirab PT

Madilep LT

Candivac SHLT, (DHLR), SHLT-P

Felidovac RC+PT

Feliniffa PR

Felø o-vac RCT-R

Hexadog

Nobi-vac RL

Veterinærdirektoratet har endvidere rettet henvendelse til de svenske veterinærmyndigheder med henblik på at få oplyst om reglerne vedrørende transit fra Limhamn til Ystad, for bilrejsende til Bornholm forbliver uændrede

Meddelelse om indførselstilladelse stiles til nedenstående myndigheder, hvor yderligere oplysninger ligeledes kan fås.

 

 Sverige:  Jordbruksverket 

      Smittskydsenheten 

      S-551 82 Jønkøping 

      Tlf: 009 46 36 15 59 00 

      Fax 009 46 36 15 50 05 

 Norge:   Statens Karantænestasjon for dyr 

      Verkseier Furulundsvej 44 

      N-00668 Oslo 6 

      Tlf: 009 47 22 30 25 90 

      Fax: 009 47 22 30 17 43 

P. V. V.

S. Ammendrup / Peter L. Larsen

Officielle noter

Ingen