Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af statutterne for den europæiske kommission til kontrol med mund- og klovesyge. (* 1)


Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af statutterne for den europæiske kommision til kontrol med mund- og klovesyge.

I tilslutning til udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 4 af 23. februar 1955 og nr. 48 af 16. juni 1970, Lovtidende C, bringes det herved til almindelig kundskab, at følgende lande med virkning fra de anførte datoer har tiltrådt statutterne for den under FAO's 7. generalforsamling i november-december 1953 oprettede europæiske kommission til kontrol med mund- og klovesyge:

 

 Ungarn      7. april 1970 

 Cypern     11. januar 1971 

 Bulgarien    2. november 1971. 

Udenrigsministeriet, den 20. januar 1972. F. M. Torben Rønne.
Redaktionel note
 • L BEK nr 4 af 23/02/1955
 • (* 1) Andre landes tiltrædelse: