Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bygningers energibehov. Varmeisolering. Konstruktionseksempler. Ventialtion. Belysning. (SBI-anvisning 184)(* 1)


Bygningers energibehov. Varmeisolering. Konstruktionseksempler. Ventilation. Belysning. Søren Aggerholm, Hans Zachariassen, Georg Christensen, Peter Olufsen, Vibeke Clausen og Poul Erik Pedersen. SBI-anvisning 184. 1995. 118 s. A5. Kr. 250,00.

Anvisningen knytter sig til bygningsreglementets krav til varmeisolering og til elforbrugsbegrænsninger i ventilations- og belysningsanlæg. Der er beskrevet metoder til varmetabs- og energiramme-beregninger og til beregning af elforbrug til lufttransport i ventilationsanlæg samt effektbehov og energiforbrug i belysningsanlæg. Desuden er der eksempler på konstruktioner, som opfylder kravene til varmeisolering. I tilknytning til anvisninger har SBI udarbejdet pc-programmet Bygningers Varmebehov 95.

Anvisningen henvender sig til rådgivende ingeniører, arkitekter, entreprenører og andre udførende inden for byggeri samt offentlige myndigheder.

Officielle noter

(* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller hos Byggecentrum, telefon 45 76 73 73.

Redaktionel note
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.