Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Småhuses stabilitet (SBI-anvisning 186)(* 1)


Småhuses stabilitet. Mogens Buhelt; Henry Høffding Knutsson. SBI-anvisning 186. 1995. 90 s. A5. Kr. 160,00.

Når småhuse opføres af lette materialer, er det nødvendigt at sikre deres stabilitet under projekteringen. Med stabilitet forstås i anvisning et Hus' evne til at optage vandret last, det vil i praksis sige vindlast. I anvisningen nævnes de funktionskrav, der altid skal opfyldes, og efterfølgende gives forslag til måder at opfylde funktionskravene på. Til støtte for projekteringen er angivet en lang række last- og dimensioneringstabeller.

Anvisningen henvender sig til ansvarlige for projekteringen af småhuse. Den forudsætter byggeteknisk viden og en vis teknisk indsigt, men ikke nødvendigvis en ingeniøruddannelse.

Officielle noter

(* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller hos Byggecentrum, telefon 45 76 73 73.

Redaktionel note
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.