Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ventilationsanlæg med lavt elforbrug (SBI-anvisning 188)(* 1)


Ventilationsanlæg med lavt elforbrug. Peter Olufsen. SBI-anvisning 188. 1995. 69 s. A5. Kr. 125,00.

I bygningsreglementet er indført et krav om begrænsning af elforbruget til drift af ventilatorer. Kravet har især betydning for større ventilationsanlæg i servicesektorens bygninger. Anvisningen handler om, hvordan man projekterer og udfører ventilationsanlæg, således at kravet opfyldes uden at hensynet til hygiejne og komfort tilsidesættes, og således at der opnås optimal totaløkonomi.

Anvisningen henvender sig til teknikere, der har et almindeligt forhåndskendskab til ventilationsteknikkens teori og praksis.

Officielle noter

(* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller hos Byggecentrum, telefon 45 76 73 73.

Redaktionel note
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.