Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Simple stålrammebygninger. Dimensionering og udførelse (SBI-anvisning 187)(* 1)


Simple stålrammebygninger. Dimensionering og udførelse. Jens Chr. Ellum og Mogen Buhelt. SBI-anvisning 187. 2. udgave 1996. 182 s. A5. Kr. 250,00.

Ved en simpel stålrammebygning forstås i anvisningen en lukket, fritliggende bygning i een etage, hvor tagkonstruktionen ud over egenlast kun er påvirket af naturlaster, dvs. sne og vind. Dimensioneringen af de bærende konstruktioner gennemføres ved at benytte publikationens omfattende tabeldata og detaljerede konstruktionstegninger, der også kan bruges i forbindelse med arbejdets udførelse. I tilknytning til anvisningen har SBI udgivet pc-programmet STLRAMME. Anvisningen henvender sig til rådgivende og projekterende teknikere, til myndigheder og til firmaer, der udfører stålrammebygninger.

Afløser SBI-anvisning 138: Simple stålrammebygninger.

Officielle noter

(* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller hos Byggecentrum, telefon 45 76 73 73.

Redaktionel note
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.