Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Indeklimahåndbogen (SBI-anvisning 182) (* 1)


Indeklimahåndbogen. Redigeret af: Ole Valbjørn, Susse Laustsen, John Høwisch, Ove Nielsen og Peter A. Nielsen. SBI-anvisning 182. 1995. 376 s A5. Kr. 325,00.

Indeklimahåndbogen giver baggrunden for at kunne planlægge og projektere kontorer, skoler, dag- og døgninstitutioner samt boliger med vægt på et godt indeklima. Bogen er et tværfagligt supplemant til lære- og håndbøger, der vedrører planlægning, projektering, udførelse og drift af bygninger. Håndbogen henvender sig primært til projekterende arkitekter og ingeniører, udførende producenter af byggematerialer og installationer samt til bygherrer og driftsansvarlige for større bygninger.

Officielle noter

(* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller hos Byggecentrum, telefon 45 76 73 73.

Redaktionel note
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.