Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Badeværelser. Eksempler på planlægning, projektering og udførelse af badeværelser i nye og gamle boliger (SBI-anvisning 180) (* 1)


Badeværelse. Eksempler på planlægning, projektering og udførelse af badeværelser i nye og gamle boliger. SBI-anvisning 180. 1994. 109 s. A4 i ringbind. Kr. 275,00.

Erfaringer fra især 5-års eftersyn af nye badeværelser har vist en række svigt, og fejl som på længere sigt vil kunne føre til skader. Dette gælder navnlig badeværelser med lette konstruktioner. I anvisningen gennemgås detaljeret gennem 4 forskellige eksempler hvordan badeværelser planlægges, projekteres og udføres, så skader kan undgås i fremtiden. Eksemplerne omfatter både »tunge« og »lette« badeværelser i såvel nye boliger som ved renovering.

Anvisningen, der er et supplement til SBI-anvisning 169: »Gulve og vægge i vådrum«, er rettet til byggeriets teknikere og myndigheder som håndbog ved projektering, udførelse og kontrol med badeværelseskonstruktioner.

Officielle noter

(* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller hos Byggecentrum, telefon 45 76 73 73.

Redaktionel note
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.