Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Driftsgrundlag for ventilationsanlæg (SBI-meddelelse 106) (* 1)


Driftsgrundlag for ventilationsanlæg. Jørn Dinesen, Leif Bagger-Hansen, Erik Christophersen og Ove Nielsen. SBI-meddelelse 106. 1995. 57 s. A4. Kr. 125,00

I denne SBI-meddelelse er to SBI-publikationer og en bekendtgørelse fra Bygge- og Boligstyrelsen samlet, fordi der er en indholdsmæssig sammenhæng mellem dem. Det drejer sig om artiklen: »Driftsgrundlag for ventilationsanlæg« (VVS nr. 12, 1994), et optryk af SBI-meddelelse 8: »Driftsinstruktioner for ventilationsanlæg« (SBI, 1983) samt som bilag Bygge- og Boligstyrelsens »Bekendtgørelse om bygningsdrift« (Nr. 540 af 18. juli 1990).

Officielle noter

(* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller hos Byggecentrum, telefon 45 76 73 73.

Redaktionel note
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.