Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand (SBI-rapport 244) (* 1)


Beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand. Jens Christian Ellum, Jørgen Lund Pedersen og Jørgen Nielsen. SBI-rapport 244. 1995. 26 s. A4. Kr. 90,00.

Rapporten henvender sig til projekterende, producenter og brugere af beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand. Den behandler de styrke-, tætheds- og holdbarhedskrav, som i henhold til gældende bestemmelser kræves opfyldt, og angiver med henvisninger til gældende normer den nødvendige baggrund for udarbejdelse af dokumentation til myndighedsgodkendelse. Rapporten er en revideret udgave af SBI-landbrugsbyggeri 67: Beholdere til gylle, ajle, møddingsaft og ensilagesaft.

Officielle noter

(* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller hos Byggecentrum, telefon 45 76 73 73.

Redaktionel note
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.