Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 244 af 2. april 2004 om økologisk jordbrugsproduktion m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 76, stk. 1 , indsættes efter »Plantedirektoratet «: »og fødevareregionerne«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2004.

 

 

 

Plantedirektoratet, den 21. juni 2004

Ole P. Kristensen

/Henrik Oftebro-Svendsen