Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af lov om udførsel og indførsel af levende dyr m.v., lov om husdyravl, lov om opdræt af visse dyrearter og lov for Grønland om udførsel og indførsel af levende dyr og animalske produkter

 

 

Lov om udførsel og indførsel af levende dyr m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 61 af 2. februar 1988 som ændret ved lov nr. 189 af 23. marts 1992 om ændring af lov om husdyrsygdomme, lov nr. 299 af 24. april 1996 om husdyravl, lov nr. 401 af 10. juni 1997 om opdræt af visse dyrearter og lov nr. 833 af 18. december 1991 for Grønland om udførsel og indførsel af levende dyr og animalske produkter ophæves den 3. juli 2004.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 22. juni 2004

Mariann Fischer Boel

/Birgittte Thiesen