Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om gebyropkrævning for Forbrugerombudsmandens forhåndsbeskeder


Bekendtgørelse nr. 251 af 11. april 1995 om gebyropkrævning for

Forbrugerombudsmandens forhåndsbeskeder ophæves den 1. maj 1996.

Forbrugerstyrelsen, den 15. april 1996

Niels Erik D. Jensen

/ Flemming Mortensen

Officielle noter

Ingen