Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om tjenestefrihed med hel eller delvis løn til uddannelsesformål for overenskomstansatte i staten (* 1)


     1. Tjenestefrihed med hel eller delvis løn til uddannelsesformål for tjenestemænd i staten og folkeskolen er reguleret ved Finansministeriets bekendtgørelse nr. 543 af 14. september 1988.

     2. Tilsvarende gælder fra dags dato for alle overenskomstansatte i staten.

     3. Ovennævnte bekendtgørelse er optrykt som bilag.

Finansministeriet,

Administrations- og

Personaledepartementet,

Den 8. marts 1990

P.M.V.

E.B.

Niels Paludan

Bilag 1

Finansministeriets bekendtgørelse nr. 543 af 14. september 1988 om tjenestefrihed med hel eller delvis løn til uddannelsesformål for tjenestemænd i staten og folkekirken

(Udeladt her)

Redaktionel note
  • (* 1) Udsendt som APD.nr. 35/90