Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om
rhizomania

 

Bekendtgørelse nr. 343 af 2. juni 1993 om rhizomania ophæves den 21. august 2004.

Plantedirektoratet, den 12. august 2004

Ole P. Kristensen

/Birthe Schubart