Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om ændring af BL 5-1

I medfør af § 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 162 af 7. marts 1994, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet jf. bekendtgørelse nr. 171 af 28. april 1985 om driftsforskrifter for luftfart med danske luftfartøjer, § 2, stk. 2, følgende:

1. I afsnit 2 udgår definitionen af ambulanceflyvning og erstattes af følgende:

Ambulanceflyvning:

Flyvning udført med det formål

1. at udføre transport af alvorligt syge eller kvæstede personer samt disses pårørende og medicinsk personale til faciliteter, som er livsvigtige for behandling af de alvorligt syge eller kvæstede personer,

2. at udføre transport af medicinsk personale til det sted, hvor deres bistand er livsvigtig, og/eller

3. at udføre transport af livsvigtige medicinske forsyninger, såsom udstyr, blod, organer og medikamenter.

2. Der indsættes et nyt pkt. 5.8 med følgende ordlyd:

5.8 En ambulanceflyvning anses for afsluttet, når det primære formål med flyvningen er opfyldt. Efterfølgende færgeflyvning kan ikke udføres efter reglerne i denne BL.

3. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. marts 1996.

Statens Luftfartsvæsen, den 12. januar 1996

V.K.H. Eggers

/M. Dambæk

Officielle noter

Ingen