Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd


I medfør af § 43, stk. 4, i lov nr. 432 af 1. juni 1994 om

menighedsråd, som ændret ved lov nr. 390 af 22. maj 1996, meddeles:

§ 1. Kirkeministeren har godkendt følgende vedtægter om samarbejde mellem menighedsråd:

Vedtægt nr. 55 for Skive og Resen Sogne om sognemedhjælper.

Vedtægt nr. 56 for Avedøre, Grøndalslund, Hendriksholm, Hvidovre, Islev, Risbjerg, Rødovre og Strandmark Sogne om ændring af budgetproceduren m.v.

Vedtægt nr. 57 for Brøndby Strand og Nygård Sogne om sognemedhjælper.

Vedtægt nr. 58 for Nibe og Vokslev Sogne om sognemedhjælper.

§ 2. De i § 1 nævnte samarbejdsvedtægter nr. 55, 57 og 58 indebærer, at § 2 i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 4. juli 1994, fraviges således, at udgifterne ved ordningerne kan afholdes af den kirkelige ligning.

Stk. 2. Den i § 1 nævnte samarbejdsvedtægt nr. 56 indebærer, at § 4, stk. 3, § 5, stk. 1, og § 7, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 4. juli 1994, og § 24 i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 454 af 11. juni 1992, fraviges således, at budgetproceduren samt fristen for afholdelse af synsforretninger m.v. ændres.

§ 3. Vedtægt nr. 55 trådte i kraft 1. januar 1996 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt på Skive Sogns kirkekontor samt i Resen Sognehus.

Stk. 2. Vedtægt nr. 56 træder i kraft 15. juni 1996 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt på Hvidovre Sogns kirkekontor.

Stk. 3. Vedtægt nr. 57 træder i kraft 1. august 1996 og gælder til 31. juli 1999. Vedtægten er fremlagt på Brøndby Strand og Nygård Sognes kirkekontorer.

Stk. 4. Vedtægt nr. 58 trådte i kraft 6. maj 1996 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt på Nibe og Vokslev Sognes kirkekontorer.

Kirkeministeriet, den 3. juni 1996

Birte Weiss

/Troels Neiiendam

Officielle noter

Ingen