Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen


§ 1

I bekendtgørelse nr. 1024 af 15. december 1993 om tinglysning i tingbogen, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 922 af 4. december 1995, foretages følgende ændring:

1. § 46, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 1, stk. 1, 1. pkt., 41, stk. 1, og 42, stk. 3, 1. pkt., finder først anvendelse ved retten i Nibe den 15. juli 1996, retten i Aabenraa den 26. august 1996, retten i Holstebro den 9. september 1996, retten i Helsingør den 30. september 1996 og retten i Grindsted den 28. oktober 1996.

2. Bilag 8. Liste over dommerkontorer, der tinglyser ved hjælp af edb, affattes som bilag til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1996.

Justitsministeriet, den 12. juni 1996

Bjørn Westh

/ Marianne Samuelsson

Bilag 8

Liste over

dommerkontorer, der tinglyser ved hjælp af edb

Brændstrup

Brøndbyerne

Frederiksberg

Gentofte

Gladsaxe

Glostrup

Grenå

Grindsted (28/10 1996)

Gråsten

Helsingør (30/9 1996)

Herning

Holstebro (9/9 1996)

Hvidovre

Hørsholm

Kjellerup

Københavns Byret

Køge

Lyngby

Mariager

Nibe (15/7 1996)

Randers

Rødovre

Silkeborg

Skanderborg

Terndrup

Tårnby

Tåstrup

Viborg

Aabenraa (26/8 1996)

Århus

Officielle noter

Ingen