Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd


I medfør af § 43, stk. 4, i lov om menighedsråd, jf.

lovbekendtgørelse nr. 571 af 21. juni 1996, meddeles:

§ 1. Kirkeministeren har godkendt følgende vedtægter om samarbejde mellem menighedsråd:

Vedtægt nr. 59 for Enghave og Frederiksholm Sogne om sognemedhjælper.

Vedtægt nr. 60 for Dyssegård, Gentofte, Hellerup, Helleruplund, Jægersborg, Maglegård, Ordrup og Vangede Sogne om Den Folkekirkelige Skoletjeneste i Gentofte Kommune.

Vedtægt nr. 61 for Skt. Peders Sogn og Antvorskov Kirkedistrikt i Slagelse om sognemedhjælper.

§ 2. De i § 1 nævnte samarbejdsvedtægter indebærer, at § 2 i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 4. juli 1994, fraviges således, at udgifterne ved ordningerne kan afholdes af den kirkelige ligning.

§ 3. Vedtægt nr. 59 trådte i kraft 1. maj 1996 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt på Enghave og Frederiksholm Sognes kirkekontorer.

Stk. 2. Vedtægt nr. 60 trådte i kraft 1. august 1996 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt på Dyssegård, Gentofte, Hellerup, Helleruplund, Jægersborg, Maglegård, Ordrup og Vangede Sognes kirkekontorer.

Stk. 3. Vedtægt nr. 61 trådte i kraft 1. august 1996 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt på Skt. Peders Sogns kirkekontor.

Kirkeministeriet, den 22. august 1996

Birte Weiss

/ Troels Neiiendam

Officielle noter

Ingen