Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om helt eller delvist forbud mod visse bekæmpelsesmidler

(Forbudsliste)

I medfør af § 35 d, stk. 1, nr. 1 i lov om kemiske stoffer og

produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996,

fastsættes:

§ 1. I lov om kemiske stoffer og produkter affattes bilag 2, liste A som bilaget til denne bekendtgørelse.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. september 1996.

Stk. 2. Import og salg af bekæmpelsesmidler, der indeholder 2,4-D, dazomet, diazinon, dichlobenil, dichlorprop, dichlorprop-P, maleinhydrazid (som kaliumsalt), MCPA, mechlorprop, mechlorprop-P, thiophanatmethyl eller ziram som aktivstof, kan ske indtil 31. december 1996. Den hidtil godkendte anvendelse af disse bekæmpelsesmidler kan ske indtil 1. juli 1997.

Miljø- og Energiministeriet, den 30. august 1996

Svend Auken

/ Niels Juul Jensen

Bilag

Liste A

Aktivstoffer, som ikke må anvendes i Danmark i bekæmpelsesmidler eller grupper heraf:

Plantebeskyttelsesmidler:

2,4-D (al efterårsanvendelse og den forårsanvendelse, der årligt afsætter mere end 100 gram aktivstof/ha på jordoverfladen)

atrazin

cyanazin

dazomet(* 1)

diazinon(* 1) (til udendørs anvendelse)

dichlobenil(* 1)

dichlorprop (al efterårsanvendelse og den forårsanvendelse, der årligt afsætter mere end 60 gram aktivstof/ha på jordoverfladen)

dichlorprop-P (al efterårsanvendelse og den forårsanvendelse, der årligt afsætter mere end 60 gram aktivstof/ha på jordoverfladen)

hexazinon

lindan

maleinhydrazid (som kaliumsalt)(* 1)

MCPA (al efterårsanvendelse og den forårsanvendelse, der årligt afsætter mere end 100 gram aktivstof/ha på jordoverfladen)

mechlorprop (al efterårsanvendelse og den forårsanvendelse, der årligt afsætter mere end 100 gram aktivstof/ha på jordoverfladen)

mechlorprop-P (al efterårsanvendelse og den forårsanvendelse, der årligt afsætter mere end 100 gram aktivstof/ha på jordoverfladen)

paraquat

propachlor

thiabendazol (til udendørs anvendelse)

thiophanatmethyl(* 1)

ziram(* 1)

(* 1) Afgørelsen er truffet under henvisning til følgende plantebeskyttelsesmidler:

dazomet: Basamid Granulat

diazinon: Basudin 10 Granulat

dichlobenil: Casoron G, EK Total Strø, Inter-Dichlobenil, LFS Dichlobenil, Prefix G, Prefix Garden

maleinhydrazid: Antergon MH 180

hiophanatmethyl: Topsin M, Topsin Fl

ziram: AAprotect

Officielle noter

Ingen