Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om afregning af den del af den amtskommunale grundskyld, som skal indbetales til statskassen


§ 1. Bekendtgørelse nr. 92 af 12. februar 1986 om afregning af den

del af den amtskommunale grundskyld, som skal indbetales til

statskassen, ophæves.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. september 1996.

Landbrugs- og Fiskeriministeriet, den 27. august 1996

P.M.V.

Nils Bernstein

/ Pieter Feenstra

Officielle noter

Ingen