Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om et ændret fredningsbælte ved Skjern Å's udløb i Ringkøbing Fjord (* 1)


Bekendtgørelse nr. 562 af 13. december 1979 om et ændret

fredningsbælte ved Skjern Å's udløb i Ringskøbing Fjord ophæves den

30. september 1996.

Landbrugs- og Fiskeriministeriet, den 10. september 1996

Henrik Dam Kristensen

/ Michael Nakskov

Officielle noter

(* 1) Ophæver BKG 562 af 13. december 1979